SLACHTOFFERBIJSTAND

Als strafpleiter is het mijn taak om tijdens een strafproces met betrokkenheid en overtuiging de verdediging van mijn cliënt te voeren.
Tijdens de verdediging van de rechten van mijn cliënt is er geen ruimte voor het uiten van mijn persoonlijke mening over de verdenking of de persoon van de verdachte. Dit betekent uiteraard niet dat het leed van slachtoffers mij onverschillig laat.

De bijstand van slachtoffers tijdens het strafproces is voor mij een mogelijkheid om te laten zien dat ik in mijn beroep kies om ongeacht mijn rol de menselijke maat altijd als uitganspunt neem
Als slachtofferadvocaat sta ik gedurende de hele strafprocedure, vanaf het moment van het doen van aangifte tot het eindoordeel van de strafrechter, garant voor de belangen van een slachtoffer
In slachtofferzaken ligt de nadruk van mijn zaken op bijstand van nabestaanden van levensdelicten aan en slachtoffers van zedendelicten te leggen.
Deze twee groepen zijn vaak voor het leven beschadigd en verdienen alle steun die beschikbaar is.

Slachtoffers worden vaak teleurgesteld doordat zij niet voorbereid zijn op de verschillende fasen in een strafproces.
Zo hebben zij vaak nauwelijks inzicht in hun eigen strafdossier- de verklaring van verdachte- de strafeis van de officier. – voorbereiding van pijnlijke verweren vanuit de verdediging. In mijn hoedanigheid van slachtofferadvocaat kan ik ervoor zorgen dat het slachtoffer zo veel mogelijk wordt beschermd tegen een extra leedtoevoeging. Mijn meerwaarde voor slachtoffers ligt daarnaast ook in het feit dat ik kan profiteren van mijn kennis en expertise als strafrechtadvocaat.
Dankzij deze expertise kan ik een strafdossier veel deskundiger analyseren en eerder anticiperen op de strategie van de verdediging.
De gevolgen van een misdrijf volledig ongedaan te maken is het vaak moeilijk. Erkenning van het leed is daarom essentieel voor een poging om te kunnen herstellen.
In een strafproces uit zich deze erkenning door de mogelijkheid een slachtofferverklaring in te dienen, gebruik te maken van het spreekrecht en materiële en emotionele schadevergoeding te vorderen.