JEUGDRECHT

"Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren."

Janusz Korczak

Naast het strafrecht voer ik tevens een algemene jeugdrechtpraktijk, waarin ik naast het strafrecht de jeugdige ook in civiele procedures bijstand verleen.            

Als jeugdstrafrechtadvocaat sta ik voornamelijk jeugdigen bij die in aanraking zijn gekomen met het strafrecht. Mijn streven hierbij is om de jeugdige zoveel mogelijk buiten de kaders van het strafrecht e houden, zodat een jeugdige niet onnodig belast wordt met de gevolgen van een strafblad. Dit kan bijvoorbeeld door de officier van justitie te vragen om een  taakstraf aan te bieden, of voor de inzet van mediation  te pleiten. Indien een vervolging onvermijdelijk is, zal ik er  alles aan doen om ervoor te zorgen dat rechters bij hun beslissing het uitgangspunt hebben om de belangen van de minderjarige voorop te stellen.Mijn praktijkkennis als  jeugdrechtadvocaat houd ik actueel en verdiep ik door het volgen van gespecialiseerde opleidingen.

Van 2017 tot en met 2018 heb ik aan het Willem Pompe instituut van de Universiteit van Utrecht de opleiding tot jeugdrechtspecialist gevolgd en met succes afgerond. Hierdoor ben ik ook officieel als jeugdrechtadvocaat  toegelaten tot de Nederlandse Vereniging voor Jeugdrechtadvocaten. (VNJA) www.vnja.nl Daarnaast ben ik van 2017 tot en met november 2020 als bestuurslid (en voorzitter van maart 2018 tot november 2020)  betrokken geweest bij de