GÜÇLÜ  CRIMINALLAW 
              

Rechtvaardigheid bereik je met tegenwicht!

In Nederland heeft het openbaar ministerie het vervolgingsmonopolie, wat inhoudt dat het OM als enige de bevoegdheid heeft om te bepalen welke zaak wel of niet wordt voorgelegd aan de strafrechter. In feite beslist het openbaar ministerie al in een heel vroeg stadium over het lot van de overige betrokkenen. Verdachten, slachtoffers en nabestaanden zijn daarom in beginsel afhankelijk van de afweging die een officier van justitie over hun leven maakt. 

Helaas is het recht op een rechtvaardig en evenwichtig proces niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Verdachten, minderjarigen en slachtoffers die wegens hun opvoeding, opleiding, financiële positie of gezondheid niet kunnen opkomen voor hun eigen belangen zijn vaak afhankelijk van een goede verdediging. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat al mijn cliënten verzekerd zijn van dezelfde mogelijkheden van ons rechtssysteem. Om deze reden ga ik, ondanks de verregaande bezuinigen in het systeem, door met het pro-deo basis aan onvermogende cliënten bijstand te verlenen.

De gedachte dat door mijn tegenwicht iemand de kans op een eerlijk proces heeft kunnen benutten, is voor mij de allergrootste beloning!

Ilkay Nefin Güçlü

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn