GÜÇLÜ  CRIMINALLAW 
              

Evenwicht gaat gepaard met tegenwicht!

Welkom op mijn website. De meest gestelde vraag van mensen die horen dat ik strafrechtadvocaat ben, is of ik geen last van mijn geweten heb omdat ik “misdadigers” verdedig. Absoluut niet, want dat is nu juist alles behalve wat ik doe! Ik begrijp de vraagstelling wel en probeer uit te leggen dat in mijn vak geen oordeel  vel over karakters. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat zonder aanziens des persoons het recht op een eerlijk proces wordt nageleefd.

In een samenleving waarin het recht van de sterksten overheerst is niet iedereen verzekerd van hetzelfde uitgangspunt. Helaas is het recht op een eerlijk en fatsoenlijk proces ook niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Dit was ook de reden waarom ik ruim 15 jaar gelden heel bewust voor de strafrechtadvocatuur heb gekozen. Ik wilde een verschil maken voor mijn cliënten.

In Nederland heeft het openbaar ministerie het vervolgingsmonopolie, wat inhoudt dat het OM als enige de bevoegdheid heeft om te bepalen welke zaak wel of niet wordt voorgelegd aan een strafrechter.  In feite beslist het openbaar ministerie vaak in een heel vroeg stadium over het lot van de overige betrokkenen.  Verdachten, slachtoffers en nabestaanden zijn daarom in beginsel afhankelijk van de afweging die een officier van justitie over hun leven maakt.

Verdachten, minderjarigen en slachtoffers die wegens hun opvoeding, opleiding, financiële positie of gezondheid niet kunnen opkomen voor hun eigen belangen zijn vaak afhankelijk van een goede verdediging. Om als strafrechtadvocaat  deze groepen een stem te geven in hun strafzaak is een groot voorrecht.

Ook nu 15 jaar later is mijn bevlogenheid in mijn vak onveranderd. De gedachte dat door mijn inzet iemand een eerlijke kans heeft gekregen is voor de grootste beloning!

Ilkay Nefin Güçlü