website

Mr. Güçlü voert een commune strafpraktijk die bestaat uit de bijstand aan zowel volwassen als minderjarige verdachten. Binnen haar strafpraktijk ligt de nadruk op bijstand in geweld- en levensdelicten. In internationale strafzaak zij rechtsbijstand aan zowel verdachten die overgeleverd moeten worden om nog vervolgd en mogelijk berecht te worden in een ander land (overleveringszaken) als aan verdachten die reeds veroordeeld zijn voor een strafbaar feit, maar hiervoor nog niet afgestraft zijn (Uitlevering

Naast het strafrecht heeft Mr. Güçlü tevens een brede jeugdrechtpraktijk, waarbij zij de belangen van een jeugdige behartigt op zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk gebied . Als jeugdstrafrechtadvocaat staat zij voornamelijk jeugdigen bij die in aanraking zijn gekomen met het strafrecht. Haar inzet is altijd om een vervolging te voorkomen zodat een jeugdige zonder strafblad de toekomst tegemoet kan gaan. Indien dit niet haalbaar blijkt zal zij er alles aan doen om het belang van de jeugdige zwaarder te laten wegen dan het algemene vergeldingsdoel.

Mr. Güçlü  is binnen het strafrecht tevens gespecialiseerd als slachtofferadvocaat. In deze rol verleent zij bijstand aan slachtoffers van geweld of zedendelicten. Zij zal in dergelijke zaken de  gehele strafprocedure vanuit een andere bril volgen en de rechter vragen om het leed van cliënten te erkennen door de verdachte tot een schadevergoeding te veroordelen. Haar grote kracht in deze functie is  dat zij kan profiteren van haar kennis en  expertise als strafrechtadvocaat.

Expertise

Het succesvol afronden van deze specialistenopleiding is een vereiste voor het voeren van de titel strafrechtspecialist en het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Hiertoe heeft Mr. Güçlü de volgende opleidingen succesvol afgerond:

VU Law Academy (Vrije Universiteit Amsterdam):

De leergang “strafrechtelijk bewijsrecht”

Het Willem Pompe instituut (Universiteit van Utrecht):

De leergang “specialisatie strafrecht”.

Voor haar jeugdrechtspecialisatie heeft bij het Willem Pompe instituut de leergang “specialisatie jeugdrecht” afgerond. Ook deze opleiding is een vereiste voor de titel gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat.