HOME

“Elke verdachte verdient een menselijke behandeling”

Een strafzaak waar geen ruimte is  voor het persoonlijk verhaal van een verdachte kan nooit leiden tot een eerlijk proces. De menselijke maat is echter een onlosmakelijk onderdeel van een eerlijk en zorgvuldig proces.

De grootste kracht van Mr. Güçlü in haar verdediging is dat zij in elk proces een weg vindt om deze menselijke maat centraal te stellen.

Door erkenning en  waardering te tonen voor de verantwoordelijkheden van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht en haar respectvolle bejegening, zijn rechters en officieren sneller bereid om te luisteren naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte “.

Mr. Güçlü probeert haar kennis en deskundigheid in het strafrecht  altijd te verdiepen. Daarom volgt zij  regelmatig nog cursussen en aanvullende studies waaronder ook de hier onder genoemden:

  • Strafrecht: De leergang specialisatie strafrecht” aan het Willem Pompe instituut. 
  • Jeugdrecht: “de specialisatie jeugdrecht” aan het Willem Pompe instituut. 
  • Slachtofferrecht: De specialisatie “Letselschade en Slachtofferbijstand”        

Mr. Güçlü is lid van de volgende specialistenverenigingen:Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA), de Nederlandse Vereniging voor JeugdrechtAdvocaten (VNJA), de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) en de Vereniging van JeugdrechtAdvocaten Amsterdam (JRAA) 

Taal is voor haar nauwelijks een barrière. Zij spreekt vloeiend Turks, Engels, Duits en op redelijk niveau Frans en is lid van de volgende specialistenverenigingen:Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA), de Nederlandse Vereniging voor JeugdrechtAdvocaten (VNJA), de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)en de Vereniging van JeugdrechtAdvocaten Amsterdam (JRAA) 

STRAFRECHT

Ik voer een commune strafpraktijk die bestaat uit de bijstand aan zowel volwassen als minderjarige verdachten.Een groot deel van mijn zaken bestaat uit de bijstand in verdenkingen van geweld- en levensdelicten.

JEUGDRECHT

Naast het strafrecht voer ik tevens een algemene jeugdrechtpraktijk, waarin ik naast het strafrecht de jeugdige ook in civiele procedures bijstand verleen.

SLACHTOFFERBIJSTAND

In deze rol verleen ik bijstand aan slachtoffers van geweld of zedendelicten. Ik zal in dergelijke zaken de gehele strafprocedure vanuit een andere bril volgen en de rechter vragen om het leed van cliënten te erkennen door de verdachte tot een schadevergoeding te veroordelen. Haar grote kracht in deze functie is dat zij kan profiteren van haar kennis en expertise als strafrechtadvocaat.